Features

Kenmerken

The Urban Wheelz Cargo was born out of experience and innovation. This Cargo bike had to be better than the rest. Safer, easier to build & maintain, efficient to transport & store, stronger, better brakes & safety belts, more stable and of course easier to ride than the existing cargo bikes in the market.

De Urban Wheelz Cargo is ontstaan door ervaring en innovatie. Deze fiets moest beter zijn dan de rest. Veiliger, makkelijker te bouwen & onderhouden, efficient om te transporteren en op te slaan, sterker, betere remmen, & veiligheidsriemen, stabieler en natuurlijk prettiger om op te rijden dan elk andere bakfiets op de markt.

The motor and cargo

De motor en laadbak

When it comes to the motor and cargo space, the Urban Wheelz Cargo is one of the best available cargo bicycles. The Urban Wheelz Cargo is powered by a strong 36V, 250W Bafang middle motor to ensure a smooth but speedy ride. In addition, the engine provides up to 80Nm of torque to provide the right amount of acceleration when you need it the most. The cargo space of the Urban Wheelz Cargo is designed to be able to transport up to four children. This also means that there is plenty of space to transport groceries or other goods without a problem.

Als het op de motor en de laadruimte aankomt, is de Urban Wheelz Cargo een van de best beschikbare bakfietsen. De Urban Wheelz Cargo wordt aangedreven door een sterke 36V, 250W Bafang midden motor om een rustige maar vlugge rit te verzorgen. Daarnaast zorgt de motor voor 80Nm koppel om voor de juiste versnelling te zorgen wanner dit nodig is. De laadruimte van de Urban Wheelz Cargo is ontworpen om maximaal vier kinderen te kunnen vervoeren. Dit betekend ook dat er genoeg ruimte is om zonder problemen boodschappen en andere goederen te vervoeren.

Integrated Motor
Safe and Well Designed Interior

Safe interior

Veilig interieur

Whenever you want to take your children for a trip, safety of course is one of the biggest concerns. Therefore, we focused on making the cargo box as safe as possible. Cargo bikes tend to have cheap and low quality safety belts. We have invested in high quality and durable belts in order to make sure that your children are securely fastened when you take them for a ride! Additionally, we made sure that the inside of the cargo space has no screws or electronics sticking out, enhancing the safety and aesthetics of the bike.

Als u uw kinderen wilt meenemen voor een ritje, dan is veiligheid natuurlijk een van de belangrijkste elementen. Voor deze reden, hebben wij ons gefocussed op het zo veilig mogelijk maken van de fiets. De meeste bakfietsen hebben goedkope, lage kwaliteit veiligheidsriemen. Wij hebben geinvesteerd in veiligheidsriemen van hoge kwaliteit om er zeker van te zijn dat uw kinderen goed vast zitten als u ze meenemeent voor een ritje. Daarnaast hebben we ervoor gezorgt dat de binnenkant van de laadruimte geen uitstekende schroeven heeft om de veiligheid en het uiterlijk van de fiets ten goede te komen.

Brakes & parking

Remmen & parkeren

Braking capabilities are one of the, if not the most important features of any electric bike. Most of the cargo bikes on the market have mechanical brakes with a steel brake cable. This functions well on a regular bicycle but is not efficient enough for a cargo bike, especially if the cargo box is loaded. When using a 3-wheel cargo bike it is extremely important that both front wheels have exactly the same brake pressure, otherwise the cargo bike will tilt left or right severely when using the brakes, this is extremely dangerous. The Urban Wheelz Cargo is equipped with Tektro hydraulic disc brakes including double parking brake. This means that the bike will stop within 5 meters with a total weight of 225kg! Further information regarding the braking can be found below, in the ISO 4210 test results.

Een van de belangrijkste aspecten van een elektrische fiets is de remcapaciteit van de fiets. De meeste bakfietsen op de markt hebben mechanische remmen met een stalen rem kabel. Dit werkt goed op een normale fiets, maar is niet efficient genoeg voor een bakfiets, vooral niet als de laadruimte gevuld is. Op een fiets met drie wielen is het erg belangrijk dat de remkracht aan beide kanten gelijk is omdat de fiets anders naar links of rechts kan gaan leunen als er geremd word. Dit is erg gevaarlijk. De Urban Wheelz Cargo is uitgerust met Tektro hydraulische schijfremmen, en heeft dubbele parkeerremmen inbegrepen. Dit betekend dat de de fiets een remweg van 5 meter heeft met een totaal gewicht van maar liefst 225kg! Verdere informatie betreffende de remmen kunnen hieronder gevonden worden in de ISO 4210 restresultaten.

Well Constructed and Safe Bike with Great Braking
ISO Approved Braking System

ISO approved

ISO goedgekeurd

The Urban Wheelz Cargo bike has been tested by Extra Energy in Tanna Germany together with 13 other cargo bike brands, the results will be announced at Eurobike 2016 and also published here. Also the bike has been tested by Velotech.de for safety classification. As you can see in the downloads below, the Urban Wheelz Cargo has passed the ISO 4210 requirements regarding brake tests. Even at a total weight of 285 kg the bike stopped in 6,5 meters. Furthermore, the bike stays in a straight line, which is important to know that the bike will behave safely in the case of an emergency stop.

De Urban Wheelz Cargo is samen met 13 andere bakfiets merken getest door Extra Energy in Tanna, Duitland. De resultaten zullen bekend gemaakt worden bij de Eurobike 2016 en zullen daarnaast hier gepubliceerd worden. De fiets is daarnaast ook getest door Velotech.de op het gebied van veiligheid. Zoals te zien is in de download beneden heeft de Urban Wheelz Cargo aan de ISO 4210 eisen voldaan op het gebied van rem capaciteit. Zelfs met een totaal gewicht van 285kg stopte de fiets nog binnen 6.5 meter. Daarnaast bleef de fiets tijdens het remmen met de neus naar voren gericht. Dit is belangrijk voor het geval dat er een noodrem gemaakt moet worden.

Compact design & efficient storage

We know that cargo bikes can be very clunky and hard to store. They are mostly stored outside, because they do not fit through any door. Therefore, we came up with our unique storage method for the Urban Wheelz Cargo! First of all the bike is only 76 cm wide, so it fits trough any normal door, than you can easily pick up the back of the bike and tilt it forward, so the nose of the cargo touches the ground. This way you can make the bike take up space vertically instead of horizontally, leaving up a lot free space in garages and storage environments. In total when stored, the bike only takes up 1 m3 of space at a height of 2.06 meters. The bike also comes in a neat transportation box. This box is the biggest colouring picture your children will ever see! A clever and fun way of using packing material!

Compact ontwerp & efficiente opslag

Wij weten als geen ander dat veel bakfietsen onhandig op te slaan zijn. Ze worden vooral buiten opgeslagen omdat ze niet door deuren passen. Daarom hebben we een unieke opslag methode gevonden voor de Urban Wheelz Cargo. Ten eerste is de fiets maar 76 cm breed, waardoor hij door een normale deur past. Daarnaast is het mogelijk om de fiets bij de achterkant op te tillen en op zijn neus te plaatsen. Op deze manier kan de Urban Wheelz Cargo verticaal worden opgeslagen in plaats van horizontaal. Dit resulteerd in een efficienter gebruik van de opslag locaties. In totaal neemt de fiets maar 1 m3 aan ruimte in beslag, terwijl de fiets 2.06 meter hoog is. De fiets komt daarnaast ook gescheept in een mooi uitziende doos. De doos is de grootste kleur plaat die uw kinderen ooit zullen zien! Een slimme en leuke manier om verpakkingsmateriaal te gebruiken!

Compact Design and Efficient Storage

SpecificationsSpecificaties

SpecificationSpecificaties DescriptionBeschrijving
BatteryBatterij A BMZ 36V 15.5Ah battery made in Germany. Including Rosenberger plug (Magnetic) Een BMZ 36V 15.5Ah batterij gemaakt in Germany. Komt met een Rosenberger plug (Magnetisch)
FrameFrame Aluminium rear frame and a steel frame in the front Een aluminium frame achter en een stalen frame voor
Cargo boxDe bak High quality 12-layer concrete plywood Hoge kwaliteit betonplex van 12 lagen
The MotorDe motor Bafang Max Drive 36V 250W 80Nm middle engine Bafang Max Drive 36V 250W 80Nm midden motor
TransmissionVersnellingsbak NuVinci 330 Harmony automatic gear system NuVinci 330 Harmony automatische versnellingsbak
TiresBanden Schwalbe Big Apple Race Guard Tires and Schwalbe inner tire Schwalbe Big Apple Race Guard banden en Schwalbe binnen band
Rimsvelgen Mach1 25C Kargo rims and 13G stainless steel spokes Mach1 25C Kargo velgen and 13G roestvrijstalen spaken
SaddleZadel Selle Royal Giara Saddle Selle Royal Giara Zadel
HandlesHandvaten Fizik grip tape Fizik grip tape
LightingVerlichting Spanninga Roxeo XEA front light, Lineo XD rear light Spanninga Roxeo XEA voor licht, Lineo XD achter licht
Lockslot Abus 5650 frame lock Abus 5650 frame slot
BrakesRemmen Tektro hydraulic disc brakes (including double parking brakes) Tektro hydraulische schijf remmen (dubbele parkeer remmeninbegrepen)
Chain GuardKettingkast Hebie Chainglider Hebie kettingkast

Dealer

Dealer Pricing & Quotation

Dealer Prijzen & Factuur

Selling the Urban Wheelz Cargo bike in your shop is what we want! That is why we support dealerships to the maximum! Click below to request a quotation for your dealership.

Wij willen dat de Urban Wheelz Cargo in uw winkel verkocht wordt! Dit is dan ook de reden dat wij dealers maximaal willen ondersteunen! Klik hier onder om een offerte te ontvangen voor uw fietsenwinkel.

Our dealer first policy

Our dealers are very important to us. To express this, we offer dealers our dealer first policy. This means, if a customer orders an Urban Wheelz Cargo directly via us and happens to live near a dealership that sells this bike, the customer then gets redirected to this dealership to do business with our dealers. This way we intend to help dealers by having them receive orders through our website. This way the Customer also gets to experience the bike first hand. In short: it is a win-win for all!

Onze dealer eerst beleid

Onze dealers zijn erg belangrijk voor ons. Om dit te laten blijken bieden wij onze dealers de zogenoemde dealers eerst regeling aan. Hiermee wordt bedoelt dat als een klant de Urban Wheelz Cargo via ons besteld en dicht bij een dealer woont, deze klant wordt doorverwezen naar deze dealer om zaken te doen met deze dealer. Op deze manier proberen wij dealers te helpen, door ze aanvragen te laten ontvangen via onze website. Op deze manier kunnen de klanten de fiets in het echt ervaren. Samengevat: het is een win-win situatie voor iedereen!

Dealer benefits & manuals

Dealer voordelen & handleidingen

At Urban Wheelz Cargo dealers receive a bunch of benefits, if they do business with us. First of all, like mentioned in our dealer first policy, dealers receive extra customers through our website. This however is not the only benefit they receive. We even supply the bike 100% assembled and user ready to your shop or even better, directly to your customer! Transport costs are very low compared to any other cargo bike brands because we supply on an EU pallet. You can order from stock and get supplied within a few days!

Bij Urban Wheelz Cargo hebben onze dealers een aantal voordelen als zij zaken met ons doen. Ten eerste, zoals eerder genoemd kunnen dealers extra klanten ontvangen via onze dealer eerst regeling. Dit is niet het enige voordeel dat dealers ontvangen. We kunnen zelfs de fiets 100% geassembleerd en fietsklaar afleveren naar uw winkel, of nog beter, direct naar uw klanten! Transport kosten zijn erg laag vergeleken met andere bakfietsen omdat wij onze fietsen transporteren op een EU pallet. Je kan bestellen vanuit onze voorraad en een fiets ontvangen in een paar dagen!

We have also compiled a list of dealer specific manuals that can be downloaded below for more information:

We hebben ook een lijst van dealer specifieke handleidingen samengesteld die hieronder gedownload kunnen worden voor meer informatie:

Engine manual Motor handleiding

Business opportunities

Zakelijke kansen

Urban Wheelz Cargo is aiming to grow through different dealerships. Therefore we offer B2B business opportunities for bicyle dealers all over Europe. For example, our company is already working with PostNL. We optimized the cargo box in order to fit paper mail and actually have it there in an organized way. Hence the previous, some of the mail in The Netherlands is already being delivered with cargo bicycles that are built by us! This is just one of the examples from us. We are motivated to expand through you!

Urban Wheelz Cargo wil groeien doormiddel van fietsenwinkels. Daarom bieden wij B2B zaken aan voor fietsenwinkels door heel Europa. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met PostNL. We hebben de bak geoptimaliseerd zodat papieren post op een georganiseerde manier vervoerd kan worden. Dit is dan ook de reden dat sommige mail in Nederland al vervoerd wordt met bakfietsen die door ons gebouwd zijn! Dit is maar een voorbeeld om te laten zien hoe gemotiveerd wij zijn om te groeien met behulp van u!

Pricing

Prijzen

Urban Wheelz Cargo

Request pricing

Vraag prijzen op

  • 24 months warranty on complete bike
  • Rain cover
  • 2 soft seats
  • Abus frame lock
  • 100% assembled, ride ready!
  • 24 maanden garantie op de hele fiets
  • Regenhoes
  • 2 zachte zadels
  • Abus frame slot
  • 100% geassembleerd, en klaar om te berijden.

Affordability

Betaalbaarheid

At Urban Wheelz Cargo we believe that the price of a product should represent the quality and features that you receive. To accomplish this, we have decided to minimize marketing efforts in order to reduce costs. We also decided to use innovative solutions to make the product more valuable to our customers. We have managed to accomplish this increase in value for our customers in the areas of: storage space needed to store our product, safety, efficiency, and many more! All of this makes it possible to sell our product at a very competitive price. This money will buy you a high end luxurious, high quality Cargo Bike. That’s a deal you cannot refuse!

Bij Urban Wheelz Cargo geloven wij dat de prijs van een product de kwaliteit en kernmerken zou moeten vertegenwoordigen. Om dit te bereiken hebben we besloten om marketing kosten laag te houden om de kosten laag te houden. Daarnaast hebben we besloten innovatieve snufjes aan de fiets toe te voegen om het product waardevoller te maken voor onze klanten. We hebben meer waarde kunnen toevoegen op het gebied van: opslag ruimte benodigd om de fiets op te slaan, veiligheid, efficiëntie en nog veel meer! Dit maakt het mogelijk om onze fiets tegen een competitieve prijs aan te bieden. Voor dit geld koop je een luxe bakfiets van hoge kwaliteit. Dat is een aanbod wat je niet af kunt slaan!

Find a dealer nearby

Vind een dealer in de buurt

We understand that you want to feel and ride the Urban Wheelz Cargo. Enter your postal code and city to find the dealer closest to you.

We begrijpen dat u de Urban Wheelz Cargo wilt proberen. Vul uw postcode en stad in en vind de dichstbijzijnde dealer.

Enter the combination postalcode and city

Voer de combinatie postcode en stad in

Urban Wheelz Cargo Employee

Our beliefs

Waar wij in geloven

What we’re all about

Waar wij voor staan

The idea for the Urban Wheelz Cargo originated from the belief that current cargo bikes are not as functional, comfortable and efficient as they should be. This led the team to develop a new bike. We put so much time and effort into our product, that we feel it is superior to the competition. Hence the previous, we think marketing will not be necessary to sell our product. We focus on the quality of the product and not on the quantity we produce. This is why we do not want to sell as fast as possible, but to sell as much as we can produce with care. This also helped us greatly reduce the sales price to be competitive even with the use of our expensive, high quality parts. In short: We believe that it is possible to be innovative and push the envelope on what is possible while staying competitive, is that not a philosophy to believe in?

Het idee van de Urban Wheelz Cargo is ontstaan vanuit de overtuiging dat huidige bakfietsen niet zo functioneel, comfortable en efficiënt zijn als ze zouden moeten zijn. We hebben veel tijd in ons product gestopt om het beter dan de competitie te maken. Omdat we denken dat wij een sterk product hebben denken wij dat het zichzelf verkoopt. Wij focussen ons op de kwaliteit van het product en niet op de kwantiteit die wij produceren. Dit is de reden dat wij niet zo snel mogelijk willen verkopen, maar met zoveel mogelijk zorg voor ons product. Dit heeft ons ook geholpen de verkoopprijs te doen dalen ondanks de dure, kwaliteitsonderdelen die wij gebruiken. In het kort: Wij geloven dat het mogelijk is om te innoveren en grenzen te verleggen en tegelijkertijd competatief te blijven. Is dat geen filosofie om in te geloven?

Innovation

Innovatie

The idea for the Urban Wheelz Cargo originated from the belief that current cargo bikes have a lot of issues that could be solved through innovation. With the help of a student from the TU Delft, we managed to overcome all of these issues, making the bike safer and more efficient. We are constantly improving our production methods and tweaking the bike to ensure the most pleasurable experience for you as a user!

Het idee van de Urban Wheelz Cargo kwam voort vanuit de overtuiging dat bakfietsen veel problemen hebben die opgelost kunnen worden met innovatie. Met de hulp van een student van de TU Delft zijn al deze problemen opgelost, resulterende in een veiligere en efficiëntere fiets. We zijn constant bezig met het verbeteren van onze productieprocessen en verfijnen de fiets om u een goede ervaring te kunnen bezorgen!

Bike Handlebars

Local production

Locale productie

At Urban Wheelz Cargo we stand by our principals. One of the principals in which we believe, is that quality bikes should be manufactured locally. The reason we believe this is that local production allows you to oversee the processes, keep all processes in check and running optimally. We also think that too many jobs are being shipped to countries overseas. For this reason and due to this belief, we want to support our own community by providing local people with work instead of giving the jobs away to foreign countries outside of Europe.

Bij Urban Wheelz Cargo blijven wij bij onze principes. Een van deze principes waarin bij geloven is dat kwaliteitsfietsen lokaal geproduceerd moeten worden. De reden hiervoor is dat dit de enige manier is om kwaliteit te kunnen garanderen omdat er lokaal overzicht gehouden kan worden. Daarnaast vinden wij dat er teveel banen worden uitbesteed naar het buitenland. Wij geloven in het ondersteunen van locale gemeenschappen met de banen die wij creëren, in plaats van deze banen naar een ander land sturen.

Production of Bicycle Wheels

High quality parts

Hoge kwaliteits onderdelen

Here at Urban Wheelz Cargo we believe that a product should have the highest possible quality. To accomplish this, we have decided to incorporate the best parts that we could find, in Urban Wheelz Cargo bicycles to ensure long durability, maximum comfort and optimal functionality. We also decided to use innovative solutions in combination with these high quality parts to make the product as valuable as possible for you as our customer!

Bij Urban Wheelz Cargo geloven wij dat een product hoge kwaliteit moet hebben. Om dit te bereiken hebben wij onderdelen van de hoogst mogelijke kwaliteit in ons product verwerkt, zodat duurzaamheid, comfort en functionaliteit gemaximaliseerd worden. We hebben ook besloten om innovatieve oplossingen te combineren met de kwaliteitsonderdelen om de waarde van het product te maximaliseren voor u als klant!

Whole Urban Wheelz Cargo Bicycle

CustomersKlanten

Warranty

Garantie

We offer you 2 years of warranty on the Urban Wheelz Cargo, including the electronic parts. However, do not forget that a bicycle needs periodic maintenance. It is the owner’s responsibility that the bike gets regular and proper maintenance. This requirement has to be met in order to be eligible for a 2-year warranty. Periodic maintenance can only be done by a professional bicycle mechanic and maintenance invoices must be shown as proof of service.

We bieden u 2 jaar garantie aan op de Urban Wheelz Cargo, elektronische onderdelen inbegrepen. Vergeet alleen niet dat een fiets periodiek onderhoud nodig heeft. Het is de eigenaar zijn verantwoordelijkheid dat de fiets regelmatig en goed onderhouden word. Aan deze voorwaarde moet voldaan worden voor de 2 jaar garantie. Periodiek onderhoud kan alleen gedaan worden door een professionele fietsenmaker. Als u recht wilt hebben op de garantie dan zal u de factuur van dit onderhoud moeten kunnen tonen.

Customer manuals

Klanten handleiding

At Urban Wheelz Cargo we want to make sure our customers can find the right information when they need it. That is why we incorporated the bike manuals below.

Bij Urban Wheelz Cargo willen we dat onze klanten de krijgen die zij nodig hebben. Daarom hebben wij de handleidingen hieronder beschikbaar gesteld.

Click the links below to download the manuals:

Klik de onderstaande links om de handleidingen te kunnen downloaden:

Batterij veiligheids instructiesBattery Safety instructions
Oplader handleidingCharger manual
Max Drive
Technische handleidingTechnical owner manual

Contact

Contacteer

Please fill this Form to Contact us

Vul alstublieft de velden in om ons te contacteren

Contact Info

Contact Informatie

WeMobile Urban Wheelz Cargo BV

WeMobile Urban Wheelz Cargo BV